Khóa học

Lãnh Đạo Vàng Offline

Tác giả: Hoàng Gia Phong, MDRT, MBA

Chuyên đề 1: Kỹ Năng Tuyển Dụng

- Tạo Nguồn Ứng Viên Vô Tận.

- Quy Trình Tuyển Dụng Hiểu Quả.

- Tuyển Đại Lý Ngôi Sao.

Chuyên đề 2: Kỹ Năng Đào Tạo, Huấn Luyện

- Cung Cấp Quy Trình Huấn Luyện Đại Lý Mới Trở Thành TVBH Chuyên Nghiệp Trong Vòng 90 ngày.


Khóa học nổi bật

.

Copyrights © 2018 HGP Academy. All rights reserved.

Hỗ trợ nhanh